BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Son bildiri gönderme tarihi 15 Temmuz 2021’dir.


Bildiri Gönderme Kuralları :

 • Bildirilerin kongre web sitesi www.pncongress2021.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemi digiAbstract’a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.
 • Kongremize göndermiş olduğunuz bildiri özetleriniz Bildiri Değerlendirme Komitesi'ndeki hakemler tarafından, elektronik ortamda bildiri sahibinin adı ve kurumu görülmeksizin değerlendirilerek kabul/ret yanıtları gönderilecektir.
 • Bildiri değerlendirme sonuçları, sorumlu yazarın kayıt olurken belirttiği e-posta adresine gönderilecektir.
 • Her bir "sorumlu yazar" en fazla iki bildiriyi sisteme yükleyebilir. Üç ve sonrasındaki bildiriler sisteme başka bir "sorumlu yazar" ismi girilerek yüklenmelidir.
 • Sorumlu yazar bildirilerini sistemde belirtilen sunum şekillerinden (sözel ya da poster) birine dahil etmelidir. Değerlendirmelerin sonunda bildirinin içeriğine göre “Bilimsel Değerlendirme Kurulu” tarafından sunum şekli değiştirilebilir.
 • Gönderilen bildirilerin kongrenin hangi alt temasına uygun olduğu belirtilmelidir.
 • Bir bildirinin kongrede sunulabilmesi için "sorumlu yazar" olarak sisteme girilen kişinin kongre kaydının olması şarttır.
 • Kongrede sunulacak bildiriler araştırma, derleme ve olgu sunumu şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde kongre kitabında yer alacağından yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Kongre düzenleme kurulunun bildiri metni içeriğinde düzeltme talebi insiyatifi bulunmaktadır. Metinleriyle ilgili tüm düzenleme ve dil çeviri sorumluluğu bildiri yazarlarına aittir.
 • Bildirilerin kongre kitabında yayınlanması için sorumlu yazarın kayıt işlemlerinin tamamlanmış ve bildirinin kongrede sunulmuş olması kriterlerinin sağlanması gerekmektedir.
 • Son bildiri gönderme tarihi 15 Temmuz 2021’dir.

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları :

 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. İsimler sadece sözcüklerin ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Örn: Aysel Kumral
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
 • Sorumlu yazar isminin altı çizilmeli ve e-mail eklenmelidir.
 • Özette ve metin içinde uluslararası standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel bir kısaltma varsa, metinde ilk kullanıldığı yerde parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 • Araştırma özeti “amaç, yöntem, bulgular, tartışma-sonuç ve anahtar kelimeler”; derleme özeti “giriş, amaç, tartışma-sonuç ve anahtar kelimeler” başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Konunun amacını ve içeriğini kapsayacak şekilde en fazla 500 kelime olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildiride en az üç en fazla beş kaynak kullanılmalıdır.
 • Kaynaklar yazı içinde, metin içindeki kullanım sırasına göre düzenlenmelidir. Yazı içinde geçen kaynak numaraları köşeli parantezle ve küçültülmeden belirtilmelidir. Kaynakça "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" (http://www.icmje.org) adlı kılavuzun en son güncellenmiş şekli doğrultusunda yazılmalıdır.
 • Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda, metin içinde kullanım sırasına göre ve kaynaklar arasında bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
 • Türkiye Bilim Terimleri sitesinden yararlanarak belirlenen en az üç en fazla beş anahtar kelime eklenmelidir. Anahtar kelimeler arasında virgül ile tamamı küçük harf olacak şekilde eklenmelidir.
 • Bildiri özetinde resim ve tablo yer almamalıdır.
 • Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Sözel Bildiri Sunumları :

 • Sözel sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel bildiri sunum süresi en fazla 10 dakikadır.
 • Sorumlu yazara gönderilecek video kayıt yönergesine uygun olarak çekilecek sunum videolarının belirtilen tarihe kadar göndermeleri gerekmektedir.